Thiel Arkitekter

Thiel Arkitekter grundades 1996 av Linda Thiel och Lukas Thiel.

Linda och Lukas är tills vidare anställda hos White arkitekter och verksamma som partners genom White arkitekter London Studio.